Blommor

Blommor har funnits i all evighet. Det är nog den art av växter som har överlevt det mesta och har funnits genom alla perioder sedan dinosauriernas tid. Det var dock inte förrän på 1700-talet som blommorna började få sina namn och det var tack vare en man vid namn Carl von Linné.

Carl von Linnés bakgrund

Carl von Linné föddes i Småland år 1707 som Carl Linneaus. Han utbildade sig senare på Uppsala och Lunds universitet och började så småningom även att ge lektioner i botanik. Botanik vet vi idag är läran om blommor och växters uppbyggnad. [Linné:Carl von Linné bodde även utomlands en tid och publicerade sin kända bok Systema naturae i Nederländerna. År 1740 hade han återvänt till Sverige igen och blivit professor i botanik. Han var under sin livstid ofta ute på uppdrag i Sverige för att studera både växter och djur för att sedan skriva böcker om dessa.

Botaniska trädgårdar i Sverige

Som vi alla säkert har förstått vid det här laget var Carl von Linné väldigt intresserad av botanik, vilket innebär växter och djurs uppbyggnad och liv. Han studerade främst vid två universitet i Sverige och det är ingen tillfällighet att båda dessa universitet har botaniska trädgårdar. Det är främst Lunds universitet och Uppsala universitet. Ämnet botanik finns också på dessa universitet och man kan då utbilda sig till botaniker precis som Linné. Det finns även en botanisk trädgård i Göteborg som man kan besöka om man är intresserad av just blommor och dess uppbyggnad.

Några blommor som Linné gett namn åt

Nu ska vi gå igenom några av de blommor som Linné har gett namn åt. Vid just 1700-talet skulle man studera latin och det var därför viktigt att alla blommor och djur hade namn på latin. Rosen Linneaus är döpt efter Linné men det är däremot inte han själv som har gett rosen det detta namn. Det gjordes när rosen introducerades år 2007 och man ville hedra minnet av Linné. En annan blomma, som Linné gav namn åt, är den muterande blomman Pelagonian denna blomma kunde eventuellt ha gjort Linné till dåtidens Darwin eftersom han fick förklara den mutation som blomman hade gjort. Linné talade mycket om växters organ och hur de förökade sig, att de har ståndare och pistill som kan liknas vd kvinnligt och manligt könsorgan.

Övrigt

Det finns få ställen idag som man inte kan hitta blommor på. Blommorna har genom åren inspirerat konstnärer och till och med bagare. Det är ett vanligt inslag på tårtor, att man har blommor som dekoration, Tårtbilder är precis vad det låter som – bilder av tårtor som har bakats och som kan fungera som inspiration för framtida tårtor. De innehåller ofta någon form av blomma.